ALGEMENE REVALIDATIE
Revalidatie na een chirurgische ingreep (fractuur, prothese, ligamentair herstel,hart,...), trauma (polytrauma, distortie van de enkel, gipsimmobilisatie,...)
MANUELE THERAPIE
Manuele therapie is een specialisatie binnen de neuromusculaire revalidatie die betrekking heeft op letsels van botten, gewrichten, spieren, pezen en ligamenten. Vanuit een uitgebreide anamnese gaan we een beeld te scheppen van de patiënt. Dit beeld proberen we te bevestigen door een grondig klinisch onderzoek. In samenspraak met de dokter (medische beeldvorming) beslissen we dan over de juiste behandelingsstrategie. De behandeling wordt  zorgvuldig uitgekozen en deze kan bestaan uit manipulatieve technieken, neurogene technieken, myofasciale technieken, aangepaste oefentherapie, ergonomie,... Toepassingen voor manuele therapie: rug- en nekklachten, schouderproblematiek, heupproblematiek, ...
MYOFASCIALE THERAPIE
Myofasciale therapie vindt zijn oorsprong binnen de acupunctuur. We gaan met deze therapie klachten behandelen die voortkomen vanuit de spieren. Elke spier heeft zijn specifieke pijn- en uitstralingszone. Deze recente inzichten helpen ons om een probleem juist en zo snel mogelijk op te lossen. We beginnen hier ook eerst met een anamnese en klinisch onderzoek. Wanneer we de betrokken spierketens kennen behandelen we deze. De behandeling gebeurt manueel of met een naaldje (dry needling). De nabehandeling bestaat uit stretching, warmte en het optrainen van de te zwakke spierketen.   Toepassingen voor myofasciale therapie: sportletsels (contracturen, overbelastingsletsels,…), fibromyalgie, rug- en nekproblemen, …
SPORTREVALIDATIE
Binnen de revalidatie van een sporter zorgen we voor een 1 op 1 behandeling waarbij we elk aspect van de sporter onder handen nemen namelijk: gewrichtsdysfuncties, spieronevenwichten, motorische controle, techniekaanpassing (vb opslag tennis), enz. We bouwen de therapie op zodat de patiënt met een voor hem/haar gemaakt oefenschema kan oefenen in de praktijk en thuis. Langdurige revalidatie na een zwaar sportletsel (voorste kruisband scheur, cuff herstel schouder) wordt bij ons vanaf dag 1 na de operatie tot het hervatten van de sportactiviteit opgevolgd. Voor de mensen die dit wensen bieden wij ook een sportscreening aan waarbij we de zwakke punten uit het lichaam proberen op te sporen en deze via een aangepast oefenschema proberen aan te pakken.
HANDREVALIDATIE
Hand- en polsletsels vragen een specifieke benadering. We houden rekening met het type letsel (breuk, peesscheur, ligamentaire instabiliteit, peestransplantaties, duimartrose…) en het type belasting die de pols en hand dagelijks te verduren krijgen. Afhankelijk van de chirurgische of conservatieve aanpak, wordt het natuurlijke herstelproces in kaart gebracht en doorgenomen met de patiënt. In de eerste fase gaan we de aangedane structuren helpen correct helen door middel van mobilisaties, peesglijoefeningen. Daarna wordt overgegaan naar een actievere aanpak, waarbij de patiënt zelf spierversterkende oefeningen aanleert en waar nodig ook proprioceptieve oefeningen om het normale gevoel in de hand te stimuleren. De oefeningen worden zoveel mogelijk aangepast aan de functionele activiteiten van de patiënt. Zo kan de patiënt geleidelijk aan alle activiteiten van het dagelijkse leven terug hernemen.
OSTEOPATHIE
Osteopathie is een manuele onderzoeks- en behandelmethode van het bewegingsapparaat, van organen en weefsels in het lichaam. De osteopaat onderzoekt en behandelt manueel de bewegingsmogelijkheid van al deze systemen en zoekt naar bewegingsbeperkingen die een verband kunnen hebben met de klacht van de patiënt. De osteopaat zal deze beweginsbeperkingen met manuele technieken trachten weg te werken zodat het zelf-regulerend mechanisme van het lichaam optimaal kan verlopen. Osteopaten maken gebruik van een uitgebreide praktische kennis over anatomie, fysiologie, neurologie en pathologie. Mogelijke klachten kunnen zijn:• Rug- en nekproblemen: pijn, lumbago, hernia, blokkades, spierstijfheid, beperkte beweeglijkheid, ...• Gewrichtsproblemen: pijn, frozen shoulder, tenniselleboog, ...• Hoofdpijn: spanningshoofdpijn, migraine, duizeligheid.• Sportletsels: verstuikingen, herhaalde ontstekingen, tendinitis, krampen, pijnen,..• Orgaanklachten: zure oprispingen, maagzuur, opgeblazen gevoel, darmklachten, constipatie, verteringsklachten,... Voor kinderen kan osteopathie hulp bieden bij overmatig huilen, reflux, functionele houdingsafwijkingen, gedragsafwijkingen, concentratiestoornissen, ontwikkelingsachterstanden, slecht slapen, buikpijn, darmkrampen, ontlastingsproblemen,...   

WIM VAN DEN BROECK

KOEN VAN EYKEN

AMERSTRAAT 74

3200 AARSCHOT

Koen van Eyken  kinesitherapeut | Ondernemingsnr.: BE 0643.858.977 |Lid van beroepsvereniging: Lid van Axxon www.axxon.be

Bevoegde toezichthoudende autoriteit: Provinciale Geneeskundige Commissie (Philips-Site 3B bus 1, 3001 Leuven-Heverlee)

Wim Van den Broeck Kinesitherapeut | Ondernemingsnr.: BE 0643.845.913 | Lid van beroepsvereniging: geen lid

Bevoegde toezichthoudende autoriteit: Provinciale Geneeskundige Commissie (Philips-Site 3B bus 1, 3001 Leuven-Heverlee)